Kullanım Şartları

Web Sitesi Kullanım Koşulları

Sürüm 1.0

https://shikongseo.com/ adresinde bulunan shikongseo.com web sitesi, Shikongseo'ya ait telif hakkıyla korunan bir çalışmadır. Sitenin belirli özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak Sitede yayınlanacak ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir.

Bu tür ek şartların, yönergelerin ve kuralların tümü referans olarak bu Şartlara dahil edilmiştir.

Bu Kullanım Koşulları, Site kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı şart ve koşulları açıklamaktadır. SİTEYE GİRİŞ YAPARAK BU ŞARTLARA UYGUN OLDUĞUNUZU ve bu Şartları kabul etme yetki ve kapasitesine sahip olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. SİTEYE ERİŞİM İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMANIZ GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARIN TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYE GİRİŞ YAPMAYIN VE SİTEYİ KULLANMAYIN.

 

Bu şartlar, anlaşmazlıkları çözmek ve bir anlaşmazlık durumunda kullanabileceğiniz çözümleri sınırlamak için Bölüm 10.2'de bireysel olarak tahkim yapılmasını gerektirir.

Siteye Erişim

Bu Şartlara tabidir. Şirket size Siteye yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım için erişmeniz için devredilemez, münhasır olmayan, iptal edilebilir, sınırlı bir lisans verir.

Belirli Kısıtlamalar. Bu Koşullarda tarafınıza onaylanan haklar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) Siteyi satmayacak, kiralamayacak, kiraya vermeyecek, devredemeyecek, devredemeyecek, dağıtmayacak, barındırmayacak veya başka bir şekilde ticari amaçla kullanamayacaksınız; (b) Sitenin herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek, türev çalışmalar yapmayacak, parçalarına ayırmayacak, ters derlemeyecek veya tersine mühendislik yapmayacaksınız; (c) benzer veya rakip bir web sitesi oluşturmak için Siteye erişmeyeceksiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmediği sürece, Sitenin hiçbir kısmı, aksi belirtilmedikçe, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, postalanamaz veya iletilemez; gelecekteki herhangi bir sürüm, güncelleme veya Sitenin işlevselliğine yapılan diğer eklemeler bu Koşullara tabi olacaktır. Sitedeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri tüm kopyalarda saklanmalıdır.

Şirket, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Siteyi değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Sitenin veya herhangi bir kısmının değiştirilmesi, kesintiye uğraması veya feshedilmesi nedeniyle Şirketin size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulmayacağını onayladınız.

Destek veya Bakım Yok. Şirketin size Siteyle ilgili herhangi bir destek sağlama yükümlülüğünün olmayacağını kabul edersiniz.

Sağlayabileceğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, Sitedeki ve içeriğindeki tüm fikri mülkiyet haklarının, telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar dahil olmak üzere Şirkete veya Şirketin tedarikçilerine ait olduğunun bilincindesiniz. Bu Koşulların ve Siteye erişimin, Bölüm 2.1'de ifade edilen sınırlı erişim hakları dışında, size herhangi bir fikri mülkiyet hakkıyla ilgili herhangi bir hak, unvan veya menfaat sağlamadığını unutmayın. Şirket ve tedarikçileri, bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Kullanıcı İçeriği

Kullanıcı İçeriği. "Kullanıcı İçeriği", bir kullanıcının Siteye gönderdiği her türlü bilgi ve içerik anlamına gelir. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Kullanıcı İçeriğinizin kullanımıyla ilişkili tüm riskler size aittir. Kullanıcı İçeriğinizin Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı ihlal etmediğini onaylıyorsunuz. Kullanıcı İçeriğinizin hiçbir şekilde Şirket tarafından sağlandığını, sponsorluğunu üstlendiğini veya onaylandığını başkalarına temsil edemez veya ima edemezsiniz. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlu olduğunuz için sorumlu olabilirsiniz. Şirket, yayınladığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yedeklemekle yükümlü değildir; ayrıca Kullanıcı İçeriğiniz önceden bildirimde bulunmaksızın silinebilir. İsterseniz Kullanıcı İçeriğinizin yedek kopyalarını oluşturmaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

İşbu belgeyle Şirkete, Kullanıcı İçeriğinizi çoğaltmak, dağıtmak, kamuya açık olarak sergilemek ve gerçekleştirmek, türetilmiş çalışmalar hazırlamak, diğer çalışmalara dahil etmek ve başka şekilde kullanmak ve yararlanmak için geri dönüşü olmayan, münhasır olmayan, telifsiz ve tamamı ödenmiş dünya çapında bir lisans veriyorsunuz. ve yalnızca Kullanıcı İçeriğinizin Siteye dahil edilmesi amacıyla yukarıdaki haklara ilişkin alt lisanslar vermek. Kullanıcı İçeriğinize ilişkin manevi haklara veya atıflara ilişkin her türlü iddia ve iddiadan geri dönülemez biçimde feragat edersiniz.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası. Aşağıdaki şartlar "Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı" oluşturur: Siteyi, (i) herhangi bir üçüncü taraf hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet veya mülkiyet hakkını ihlal eden; (ii) yasa dışı, taciz edici, taciz edici, haksız, tehdit edici, zararlı, başkasının mahremiyetine tecavüz eden, kaba, iftira niteliğinde, yanlış, kasıtlı olarak yanıltıcı, ticari açıdan iftira niteliğinde, pornografik, müstehcen, açıkça saldırgan, ırkçılığı, bağnazlığı, nefreti veya fiziksel davranışları teşvik eden içerikler herhangi bir gruba veya bireye karşı her türlü zarar; (iii) reşit olmayanlar için herhangi bir şekilde zararlı olan; veya (iv) herhangi bir yasayı, düzenlemeyi veya herhangi bir üçüncü tarafça dayatılan yükümlülükleri veya kısıtlamaları ihlal eden.

Ayrıca şunları yapmamayı kabul edersiniz: (i) bir bilgisayar sistemine veya verilere zarar vermeyi veya değiştirmeyi amaçlayan herhangi bir yazılımı Siteye veya Site aracılığıyla yüklememeyi, aktarmamayı veya dağıtmamayı; (ii) Site aracılığıyla istenmeyen veya izin verilmeyen reklamlar, promosyon malzemeleri, önemsiz postalar, spam, zincirleme mektuplar, saadet zinciri şemaları veya başka herhangi bir şekilde yinelenen veya istenmeyen mesajlar göndermek; (iii) Siteyi diğer kullanıcılara ilişkin bilgi veya verileri onların rızası olmadan toplamak, toplamak, toplamak veya birleştirmek için kullanmak; (iv) Siteye bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmek, bunları bozmak veya bunlar üzerinde aşırı yük oluşturmak ya da bu tür ağların düzenlemelerini, politikalarını veya prosedürlerini ihlal etmek; (v) şifre madenciliği veya başka herhangi bir yolla Siteye yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; (vi) herhangi bir başka kullanıcının Siteyi kullanımına ve Siteden yararlanmasına taciz etmek veya müdahale etmek; veya (vi) Sitede birden fazla hesap oluşturmak veya Sitede otomatik aramalar, talepler veya sorgular oluşturmak için yazılım veya otomatik aracılar veya komut dosyaları kullanmak.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını veya bu Koşulların başka herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz veya bize veya başka bir kişiye karşı sorumluluk yaratmanız durumunda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir Kullanıcı İçeriğini inceleme ve soruşturma yapma ve size karşı uygun eylemi gerçekleştirme hakkını saklı tutarız. Bu tür eylemler, Kullanıcı İçeriğinizin kaldırılmasını veya değiştirilmesini, Hesabınızın Bölüm 8'e göre feshedilmesini ve sizi kolluk kuvvetlerine bildirmeyi içerebilir.

Şirkete Siteyle ilgili herhangi bir geri bildirim veya öneride bulunduğunuzu varsayalım. Bu durumda, söz konusu Geri Bildirime ilişkin tüm hakları Şirkete devredersiniz ve Şirketin bu Geri Bildirimi ve ilgili bilgileri, uygun olduğuna inandığı herhangi bir şekilde kullanma ve bunlardan tam olarak yararlanma hakkına sahip olacağını kabul edersiniz. Şirket, Şirkete sağladığınız her türlü Geri Bildirimi gizli olmayan ve tescilli olmayan geri bildirim olarak değerlendirecektir.

(a) Siteyi kullanımınız, (b) bu ​​Koşulları ihlal etmeniz, (c) geçerli yasa veya düzenlemeleri ihlal etmeniz veya (d) Kullanıcı İçeriğiniz. Şirket, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve siz de bu iddialara ilişkin savunmamızda işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Şirketin önceden yazılı izni olmadan hiçbir sorunu çözmemeyi kabul edersiniz. Şirket, böyle bir iddia, eylem veya işlemin farkına varması üzerine sizi bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir.

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları; Diğer Kullanıcılar

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları. Site, üçüncü taraf web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve üçüncü taraflara yönelik reklamlar görüntüleyebilir. Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları ve reklamları Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantısı ve reklamından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Taraf Bağlantılara ve reklamlara erişimi yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sağlamaktadır. Üçüncü Taraf Bağlantıları ve reklamlarını incelemez, onaylamaz, izlemez, onaylamaz, garanti etmez veya beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantılarını ve reklamlarını kullanmanın riski size aittir ve uygun dikkat ve takdiri uygulamanız gerekir. Üçüncü Taraf Bağlantılarından ve reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü tarafın gizlilik ve veri toplama uygulamaları da dahil olmak üzere ilgili üçüncü tarafın şartları ve politikaları geçerli olur.

Diğer Kullanıcılar. Her Site kullanıcısı, Kullanıcı İçeriğinin herhangi birinden yalnızca sorumludur. Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, siz veya başkaları tarafından sağlanan hiçbir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz. Bu tür etkileşimler nedeniyle meydana gelen hiçbir kayıp veya zarardan Şirketin sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, bu duruma müdahil olmak zorunda değiliz.

İşbu belgeyle Şirketi ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, haleflerimizi ve vekillerimizi geçmiş, mevcut ve gelecekteki her türlü anlaşmazlık, iddia, ihtilaf, talep, hak, yükümlülük, yükümlülük, davadan ibra ve sonsuza kadar ibra etmekte ve işbu belgeyle bunlardan feragat etmekte ve feragat etmektesiniz. ve doğrudan veya dolaylı olarak Siteden doğan veya Siteden kaynaklanan veya doğrudan veya dolaylı olarak Siteyle ilgili olan her tür ve nitelikteki dava nedeni. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak Kaliforniya Medeni Kanunu'nun 1542. maddesinden feragat edersiniz; bu bölüm şunları belirtir: "Genel ibra, alacaklının kendisi lehine olduğunu bilmediği veya varlığından şüphelenmediği talepleri kapsamaz. Eğer kendisi tarafından biliniyorsa, borçluyla olan anlaşmasını maddi olarak etkilemiş olmalı."

Çerezler ve Web İşaretleri. Diğer web siteleri gibi shikongseo.com da 'çerezleri' kullanır. Bu çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ​​ve web sitesinde ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği sayfalar dahil olmak üzere bilgileri saklar. Bilgiler, web sayfası içeriğimizi ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve diğer bilgilere göre özelleştirerek kullanıcı deneyimini optimize etmek için kullanılır.

Google DoubleClick DART Çerezi. Google, sitemizdeki üçüncü taraf satıcılardan biridir. Ayrıca, sitemizin ziyaretçilerine www.website.com ve internetteki diğer siteleri ziyaretlerine dayalı reklamlar sunmak için DART çerezleri olarak bilinen çerezleri de kullanır. Ancak ziyaretçiler, https://policies.google.com/technologies/adsadresindeki Google reklam ve içerik ağı Gizlilik Politikasını ziyaret ederek DART çerezlerinin kullanımını reddetmeyi seçebilirler.

Reklam Ortaklarımız. Sitemizdeki reklamverenlerin bir kısmı çerez ve web işaretçileri kullanabilir. Reklam ortaklarımız aşağıda listelenmiştir. Reklam ortaklarımızın her birinin, kullanıcı verilerine ilişkin politikaları için kendi gizlilik politikası vardır. Daha kolay erişim için aşağıda Gizlilik Politikalarına köprü oluşturduk.

Sorumluluk reddi beyanları

Site "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır ve şirket ve tedarikçilerimiz, tüm garantiler veya ticari elverişlilik koşulları dahil olmak üzere açık, zımni veya yasal her türlü garanti ve koşulu açıkça reddeder. belirli bir amaca uygunluk, unvan, sessizce keyif alma, doğruluk veya ihlal etmeme. Biz ve tedarikçilerimiz, sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak mevcut olacağını veya doğru, güvenilir, virüs veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz, yasal olacağını garanti etmiyoruz. veya güvenli. Yürürlükteki yasaların siteyle ilgili herhangi bir garanti gerektirmesi halinde, bu tür garantilerin tümü, ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) günle sınırlıdır.

Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermediğinden yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermediğinden yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluk Sınırlaması

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü tarafa kar kaybı, veri kaybı, ikame ürün satın alma maliyetleri veya dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek teşkil eden, arızi, Bu şartlardan veya siteyi kullanımınızdan veya siteyi kullanamamanızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili özel veya cezai zararlar, şirkete bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa dahi. Siteye erişim ve sitenin kullanımı sizin takdirinizdedir ve risk size aittir ve cihazınızda veya bilgisayar sisteminizde meydana gelebilecek herhangi bir hasardan veya bundan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, burada aksini belirten herhangi bir hüküm bulunmaksızın, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle bağlantılı olarak size karşı sorumluluğumuz her zaman maksimum elli ABD doları (50 ABD Doları) ile sınırlı olacaktır. Birden fazla iddianın varlığı bu sınırı genişletmeyecektir. Tedarikçilerimizin bu sözleşmeden doğan veya bununla ilgili hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul edersiniz.

Bazı yargı bölgeleri tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlara ilişkin sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermemektedir; dolayısıyla yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Süre ve Fesih. Bu Bölüme tabi olarak, bu Koşullar, Siteyi kullandığınız süre boyunca tam olarak yürürlükte kalacaktır. Sitenin bu Koşulları ihlal edecek şekilde kullanılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda Siteyi kullanma haklarınızı askıya alabilir veya sonlandırabiliriz. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın feshedilmesi üzerine Hesabınız ve Siteye erişim ve Siteyi kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinin canlı veritabanlarımızdan silinmesini içerebileceğini anlıyorsunuz. Şirket, bu Şartlar kapsamındaki haklarınızın feshedilmesinden sorumlu olmayacaktır. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız feshedildikten sonra bile aşağıdaki hükümler yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2 ila 2.5, Bölüm 3 ve Bölüm 4 ila 10.

Telif Hakkı Politikası.

Şirket, başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve Sitemizin kullanıcılarından da aynısını yapmalarını ister. Sitemizle bağlantılı olarak, ihlal eden materyallerin kaldırılmasını ve telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını sürekli olarak ihlal eden çevrimiçi Sitemiz kullanıcılarının sonlandırılmasını sağlayan, telif hakkı yasasına saygı gösteren bir politika benimsedik ve uyguladık. Kullanıcılarımızdan birinin Sitemizi kullanarak bir eserin telif haklarını hukuka aykırı bir şekilde ihlal ettiğine inandığınızı ve ihlal ettiği iddia edilen materyalin kaldırılmasını istediğinizi varsayalım. Bu durumda, yazılı bildirim şeklinde aşağıdaki bilgilerin (17 USC § 512(c) uyarınca) Atanmış Telif Hakkı Temsilcimize sağlanması gerekir:

  • fiziksel veya elektronik imzanız;
  • ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eserin/çalışmaların tanımlanması;
  • Hizmetlerimizde ihlalde bulunduğunu iddia ettiğiniz ve bizden kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin tanımlanması;
  • bu tür materyali bulmamıza izin verecek yeterli bilgi;
  • Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz;
  • Sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa kapsamında izin verilmediğine iyi niyetle inandığınızı belirten bir beyan; Ve
  • Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu ve yalancı şahitlik cezası kapsamında, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuzu veya telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuzu belirten bir beyan.

Lütfen, 17 USC § 512(f) uyarınca, yazılı bir bildirimde maddi gerçeğin herhangi bir şekilde yanlış beyan edilmesinin, şikayetçi tarafı otomatik olarak yazılı bildirim ve iddia ile bağlantılı olarak tarafımızca maruz kalınan her türlü zarar, maliyet ve avukatlık ücretinden sorumlu hale getireceğini unutmayın. Telif hakkı ihlali.

Genel

Bu Koşullar ara sıra revizyona tabidir ve önemli bir değişiklik yapmamız halinde, bize sağladığınız son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve değişikliklere ilişkin bildirimi Sitemizde görünür bir şekilde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. Bize en güncel e-posta adresinizi vermek sizin sorumluluğunuzdadır. Bize sağladığınız son e-posta adresinin geçersiz olduğunu varsayalım. Bu durumda, söz konusu bildirimi içeren e-postayı göndermemiz yine de bildirimde açıklanan değişikliklere ilişkin etkili bir bildirim teşkil edecektir. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta bildirimi göndermemizi takip eden en erken otuz (30) takvim günü veya Değişiklik bildirimini Sitemizde yayınlamamızı izleyen otuz (30) takvim günü sonra geçerli olacaktır. Bu değişiklikler Sitemizin yeni kullanıcıları için derhal geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerin bildirimini takiben Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve bu değişikliklerin şart ve koşullarına bağlı kalmayı kabul ettiğinizi gösterecektir. Tartışmalı karar. Lütfen bu Tahkim Sözleşmesini dikkatlice okuyun. Bu, Şirketle yaptığınız sözleşmenin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATI prosedürlerini içerir.

Tahkim Anlaşmasının Uygulanabilirliği. Şartlar veya Şirket tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetin kullanımıyla bağlantılı olan ve gayri resmi olarak veya asliye mahkemesinde çözülemeyen tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, bu Tahkim Sözleşmesinin koşulları kapsamında bireysel bazda bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Bu Tahkim Anlaşması siz ve Şirket ve tüm bağlı kuruluşlar, bağlı kuruluşlar, acenteler, çalışanlar, selefler, halefler, devralanlar ve Şartlar kapsamında sağlanan hizmet veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya yararlanıcıları için geçerlidir.

Bildirim Gerekliliği ve Resmi Olmayan Uyuşmazlık Çözümü. Taraflardan herhangi biri tahkime başvurmadan önce, taraf ilk olarak diğer tarafa iddianın veya anlaşmazlığın niteliğini ve temelini ve talep edilen çözümü açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi göndermelidir. Şirkete bir Bildirim Alabama, ABD'ye gönderilmelidir. Bildirimi aldıktan sonra siz ve Şirket, iddiayı veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz. Siz ve Şirket, iddiayı veya anlaşmazlığı Bildirimi aldıktan sonraki otuz (30) gün içinde çözmezseniz, taraflardan herhangi biri tahkim davası başlatabilir. Taraflardan herhangi birinin yaptığı uzlaşma teklifinin tutarı, hakem taraflardan herhangi birinin almaya hak kazandığı tazminat miktarını belirleyene kadar hakeme açıklanamaz.

Tahkim Kuralları. Tahkim, bu bölümde belirtildiği gibi, tahkim sunan yerleşik bir alternatif uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı olan Amerikan Tahkim Birliği aracılığıyla başlatılacaktır. AAA'nın tahkimde bulunamaması durumunda taraflar alternatif bir ADR Sağlayıcısı seçmeyi kabul edeceklerdir. ADR Sağlayıcısının kuralları, bu kuralların Şartlarla çeliştiği durumlar haricinde, tahkimin tüm yönlerini yönetecektir. Tahkimi düzenleyen AAA Tüketici Tahkim Kurallarına adr.org adresinden çevrimiçi olarak veya 1-800-778-7879 numaralı telefondan AAA'yı arayarak ulaşabilirsiniz. Tahkimi tek ve tarafsız bir hakem yönetecektir. İstenilen tazminatın On Bin ABD Dolarından (10.000,00 ABD Doları) az olduğu tüm iddialar veya anlaşmazlıklar, çözüm isteyen tarafın tercihine bağlı olarak, hazır bulunmaya dayalı olmayan bağlayıcı tahkim yoluyla çözülebilir. Aranan tazminatın toplam tutarının On Bin ABD Doları (10.000,00 ABD Doları) veya daha fazla olduğu iddialar veya anlaşmazlıklar için duruşma hakkı Tahkim Kurallarına göre belirlenecektir. Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet etmediğiniz sürece ve taraflar aksini kabul etmedikçe, tüm duruşmalar ikamet ettiğiniz yerden 100 mil uzakta bir yerde yapılacaktır. ABD dışında ikamet ediyorsanız, hakem taraflara sözlü duruşmaların tarihi, saati ve yeri hakkında makul bir bildirimde bulunacaktır. Hakem tarafından verilen karara ilişkin herhangi bir karar, yetkili herhangi bir mahkemede ileri sürülebilir. Diyelim ki hakem size, Şirketin tahkimi başlatmadan önce yaptığı son uzlaşma teklifinden daha yüksek bir ödül verdi. Bu durumda Şirket size ödülden büyük olanı veya 2.500,00 $ ödeyecektir. Tarafların her biri, tahkimden kaynaklanan masrafları ve harcamaları üstlenecek ve ADR Sağlayıcısının ücret ve masraflarından eşit bir pay ödeyecektir.

Görünüşe Dayalı Olmayan Tahkime İlişkin Ek Kurallar. Katılıma dayalı olmayan tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve yalnızca yazılı beyanlara dayalı olarak yürütülecektir; tahkimi başlatan taraf özel yöntemi seçecektir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tahkim, tarafların veya tanıkların kişisel olarak hazır bulunmasını içermeyecektir.

Zaman sınırları. Siz veya Şirket tahkime başvurursa, tahkim davası zaman aşımı süresi ve ilgili iddia için AAA Kuralları kapsamında belirlenen son tarih dahilinde başlatılmalı ve talep edilmelidir.

Hakem Yetkisi. Tahkimin başlatılması halinde hakem sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine karar verecek olup, uyuşmazlık başka herhangi bir konu ile birleştirilmeyecek veya başka bir dava veya tarafla birleştirilmeyecektir. Hakem, herhangi bir iddianın tamamı veya bir kısmı için tasarruf önergeleri verme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, parasal tazminata karar verme ve geçerli yasa, AAA Kuralları ve Şartlar kapsamında bir kişiye sunulan parasal olmayan herhangi bir çözüm veya telafiyi sağlama yetkisine sahip olacaktır. Hakem, kararın dayandığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan yazılı bir karar ve karar beyanı düzenleyecektir. Hakem, bir mahkemedeki hakimin sahip olduğu bireysel tedbir kararı verme yetkisine sahiptir. Hakemin kararı nihaidir ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

Jüri Yargılamasından Feragat. TARAFLAR İŞBU BELGEYLE MAHKEMEYE GİTME VE HAKİM VEYA JÜRİ ÖNÜNDE YARGILAMA HAKKINDAKİ ANAYASA VE YASAL HAKLARINDAN FERAGAT ETMEKTE, bunun yerine tüm iddiaların ve anlaşmazlıkların işbu Tahkim Anlaşması kapsamında tahkim yoluyla çözülmesini seçmektedir. Tahkim prosedürleri genellikle mahkemede uygulanan kurallara göre daha sınırlı, daha verimli ve daha ucuzdur ve mahkeme tarafından çok sınırlı incelemeye tabidir. Siz ve Şirket arasında herhangi bir eyalet veya federal mahkemede tahkim kararının iptali veya tenfizi için veya başka bir dava nedeniyle herhangi bir dava çıkması durumunda, SİZ VE ŞİRKET JÜRİLİ YARGILAMA HAKKINDAN TÜM HAKLARDAN FERAGAT EDERSİNİZ, bunun yerine anlaşmazlığı bir yargıcın çözmesini tercih edersiniz.

Grup Davalarından veya Birleştirilmiş Davalardan Feragat. Bu tahkim sözleşmesi kapsamındaki tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, toplu olarak değil, bireysel olarak tahkim edilmeli veya dava edilmelidir ve birden fazla müşteri veya kullanıcının talepleri, başka herhangi bir müşteri veya kullanıcının talepleri ile müştereken tahkim edilemez veya dava edilemez.

Gizlilik. Tahkim sürecinin tüm yönleri kesinlikle gizli tutulacaktır. Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul ederler. Bu paragraf, bir tarafın bu Sözleşmeyi uygulamak, bir tahkim kararını uygulamak veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun tedbir almak için gerekli herhangi bir bilgiyi bir mahkemeye sunmasını engellemez.

Bölünebilirlik. Bu Tahkim Anlaşmasının herhangi bir kısmının veya bazı bölümlerinin, yetkili bir mahkeme tarafından yasa uyarınca geçersiz veya uygulanamaz bulunduğunu varsayalım. Bu durumda, söz konusu belirli kısım veya kısımlar yürürlükten kalkmayacak ve feshedilecek ve Sözleşmenin geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat Hakkı. Bu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen hakların ve sınırlamaların herhangi biri veya tamamı, aleyhine iddia ileri sürülen tarafça feragat edilebilir. Bu tür bir feragat, bu Tahkim Anlaşmasının diğer kısımlarından feragat etmeyecek veya bunları etkilemeyecektir.

Anlaşmanın Devamlılığı. Bu Tahkim Anlaşması, Şirket ile ilişkinizin feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Küçük Alacaklar Mahkemesi. Bununla birlikte siz veya Şirket asliye mahkemesinde bireysel dava açabilirsiniz.

Acil Adil Yardım. Her ne şekilde olursa olsun, taraflardan herhangi biri, tahkime kadar statükoyu korumak için bir eyalet veya federal mahkeme önünde acil, hakkaniyete uygun telafi talebinde bulunabilir. Geçici tedbir talebi, bu Tahkim Anlaşması kapsamındaki diğer hak veya yükümlülüklerden feragat anlamına gelmez.

Tahkime Tabi Olmayan Talepler. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, hakaret iddiaları, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanım Yasasının ihlali ve diğer tarafın patentinin, telif hakkının, ticari markasının veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması bu Tahkim Sözleşmesine tabi olmayacaktır.

Yukarıdaki Tahkim Anlaşmasının tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği her durumda, taraflar bu tür amaçlar için California County, California'da bulunan mahkemelerin kişisel yargı yetkisine başvurmayı kabul ederler.

Site, ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat düzenlemelerine tabi olabilir. Şirketten edinilen ABD teknik verilerini veya bu verileri kullanan, Amerika Birleşik Devletleri ihracat yasalarını veya düzenlemelerini ihlal eden herhangi bir ürünü doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul edersiniz.

Şirket Bölüm 10.8'deki adreste bulunmaktadır. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, şikayetlerinizi Kaliforniya Tüketici İşleri Departmanı Tüketici Ürünleri Bölümü Şikayet Yardım Birimi'ne 400 R Street, Sacramento, CA 95814 adresinden yazılı olarak veya (800) numaralı telefondan telefon ederek bildirebilirsiniz. ) 952-5210.

Elektronik Haberleşme. Siz ve Şirket arasındaki iletişim, Siteyi kullanmanıza veya bize e-posta göndermenize veya Şirketin Sitede bildirimler yayınlamasına veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kurmasına bakılmaksızın elektronik araçlar kullanır. Sözleşmeye bağlı amaçlar doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul edersiniz; ve (b) Şirketin size elektronik olarak sağladığı tüm hüküm ve koşulların, anlaşmaların, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı kopya halinde olması durumunda yerine getireceği her türlü yasal yükümlülüğü karşıladığını kabul edersiniz.

Tüm Şartlar. Bu Şartlar, Sitenin kullanımına ilişkin sizinle bizim aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir yasal veya sözleşmeye bağlı etkisi yoktur. "Dahil" kelimesi "sınırlama olmaksızın dahil" anlamına gelir. Bu Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğunu varsayalım. Bu durumda, bu Koşulların diğer hükümleri etkilenmeyecektir. Geçersiz veya uygulanamayan hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilecektir. Şirket ile ilişkiniz bağımsız bir yüklenicinin ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin temsilcisi veya ortağı değildir. Bu Şartlar ve buradaki haklarınız ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmadan tarafınızca devredilemez, alt yükleniciye verilemez, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir atama, alt sözleşme, devir veya devir girişimi geçersiz sayılacaktır. ve geçersiz. Şirket bu Koşulları serbestçe devredebilir. Bu Şartlarda belirtilen şartlar ve koşullar, devralanlar için bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz. Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı/Ticari Marka Bilgileri. Telif hakkı ©. Her hakkı saklıdır. Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim veya diğer üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Bu Markaları önceden yazılı iznimiz olmadan veya Markaların sahibi olabilecek üçüncü tarafın izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.

İletişim bilgileri

Adres: Alabama, ABD

E-posta: cs@shikongseo.com