Trình tạo mã QR

Kích cỡ hình

Kích thước tệp tải lên tối đa: 5 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị
Kích thước logo